หน้าแรก หมวดทั้งหมด หมวดอื่นๆ : ข่าวสารพระพุทธศาสนา
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จำนวน : 19 บทความ
ประวัติวัดพระธาตุพนม
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ นารีนุช  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-17 14:36:36  ไอดี : 11
ลำดับเจ้าอาวาสวัดพระะธาตุพนม
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ นารีนุช  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-17 14:37:53  ไอดี : 12
ทำเนียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ นารีนุช  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-17 14:38:27  ไอดี : 13
ติดต่อวัดพระธาตุพนม
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ นารีนุช  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-17 14:39:06  ไอดี : 14
ร่วมทำบุญกับวัดพระธาตุพนม
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-19 23:08:34  ไอดี : 19
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-19 23:13:35  ไอดี : 20
แผนที่วัดเดินทางไปวัดพระธาตุพนม
 เขียนโดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-09-23 13:02:01  ไอดี : 49
แนะนำสถานที่ภายในวัดพระธาตุพนม
 เขียนโดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-09-30 14:25:52  ไอดี : 54
ทำบุญ "ห่มผ้าพระธาตุพนม"
 เขียนโดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-10-03 21:31:19  ไอดี : 59
ประวัติเจ้าอาวาส (จล.)
 เขียนโดย : พ.ป.ช.ว.  แก้ไขล่าสุด : 2013-12-28 23:57:52  ไอดี : 61
ทำเนียบพระมหาเปรียญภายในวัดพระธาตุพนม
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ นารีนุช  แก้ไขล่าสุด : 2014-03-31 18:20:39  ไอดี : 64
พิธีฉลองสัญญาบัตร-พัดยศและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบได้บาลี
 เขียนโดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2014-07-06 00:09:43  ไอดี : 65
พระพุทธรูปสำคัญภายในวัด
 เขียนโดย : พมป.  แก้ไขล่าสุด : 2014-08-17 10:37:56  ไอดี : 66
ขอเชิญเยี่ยมชมวัตถุโบราณ
 เขียนโดย : พมป.  แก้ไขล่าสุด : 2014-08-17 19:08:03  ไอดี : 67
พระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2014-09-07 15:29:27  ไอดี : 69
คำแนะนำแด่ผู้มานมัสการพระธาตุพนม
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2014-09-09 21:34:45  ไอดี : 70
พระธาตุพนม (ปีวอก/วันอาทิตย์)
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2014-09-09 21:35:02  ไอดี : 71
พระธาตุพนม
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2014-09-10 00:41:27  ไอดี : 72
พระธาตุพนมองค์เดิม
 เขียนโดย : PMplod cw  แก้ไขล่าสุด : 2015-10-24 10:42:47  ไอดี : 83
กลับขึ้นบน