หน้าแรก หมวดทั้งหมด หมวดอื่นๆ : สถานที่ภายในวัดพระธาตุพนม
  ข่าวประชาสัมพันธ์และบทความทั่วไป จำนวน : 10 บทความ
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-28 14:50:03  ไอดี : 21
ประเพณีสลากภัต
 เขียนโดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-09-19 18:24:55  ไอดี : 45
วันออกพรรษา ประวัติวันออกพรรษา
 เขียนโดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-09-19 22:57:21  ไอดี : 46
อนิสงส์กฐิน
 เขียนโดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-09-20 00:18:36  ไอดี : 47
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ครั้งที่ ๒ ปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ นารีนุช  แก้ไขล่าสุด : 2014-03-26 10:31:26  ไอดี : 62
ผลสอบบาลี 2557
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ นารีนุช  แก้ไขล่าสุด : 2014-03-26 10:47:35  ไอดี : 63
นมัสการพระธาตุพนมประจำวันเกิด
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2014-09-07 10:42:41  ไอดี : 68
วันออกพรรษา/วันมหาปวารณา
 เขียนโดย : PMplod cw  แก้ไขล่าสุด : 2015-09-30 20:38:51  ไอดี : 80
ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว
 เขียนโดย : PMplod cw  แก้ไขล่าสุด : 2015-09-30 20:54:03  ไอดี : 81
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
 เขียนโดย : PMplod cw  แก้ไขล่าสุด : 2015-10-24 10:04:13  ไอดี : 82
กลับขึ้นบน