หน้าแรก หมวดทั้งหมด หมวดอื่นๆ : สื่อธรรมะออนไลน์
  สถานที่ภายในวัดพระธาตุพนม จำนวน : 22 บทความ
พระธาตุพนม
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 20:21:54  ไอดี : 22
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 20:22:20  ไอดี : 23
กุฏิที่พักอาคารเทพรัตน์
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 20:22:53  ไอดี : 24
กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิวิปัสสนากรรมฐาน
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 20:23:23  ไอดี : 25
หอพระนอน
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 20:23:42  ไอดี : 26
สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 20:24:06  ไอดี : 27
สระสระพังทอง
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 20:24:23  ไอดี : 28
พิพิธภัณฑ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรมมรัตนโมลีโมลีศรีโคตบูร
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 20:24:58  ไอดี : 29
พระอุโบสถ
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 20:25:34  ไอดี : 30
หอพระแก้ว
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 20:25:56  ไอดี : 31
เจดีย์สำคัญต่างๆ ภายในวัด
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 20:28:07  ไอดี : 32
ศาลาหมอชีวก
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-30 08:15:26  ไอดี : 33
ศาลาตรีมุขและศาลาสัญญาลักษณ์
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-30 08:18:38  ไอดี : 34
บ่อน้ำพระอินทร์
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-30 08:22:38  ไอดี : 35
กระตึบพระอรหันต์
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-30 08:26:45  ไอดี : 36
มหารัตนศาลา
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-30 08:27:02  ไอดี : 37
อโรคยาศาลา
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-30 08:27:16  ไอดี : 38
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-03-30 08:27:52  ไอดี : 39
กองใหญ่
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-09-18 19:48:32  ไอดี : 41
หอระฆัง
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-09-18 19:49:58  ไอดี : 42
ศาลเจ้าแม่กวนอิม
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-09-18 19:51:56  ไอดี : 43
โรงครัวเฉลิมพระเกียรติ
 เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ  แก้ไขล่าสุด : 2013-09-18 19:53:47  ไอดี : 44
กลับขึ้นบน