พระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ 4116
หน้าแรก > หมวด : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร | เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2014-09-07 08:29:27

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพระกฐินพระราชทาน

 

โดยมี  คุณวิยะดา  ศรีศิริศุภโยค
หจก. ซี.เอช. แลปปิตารี่ส์
เป็นผู้อันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน

 

ตั้งต้นพระกฐินพระราชทานในวันที่ ๑๑ เดือน  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ทอดถวาย  ในวันที่  ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  โทร. 08 2843 3340
facebook : watthat
E-Mail : snkp55@gmail.com
web : http://www.watthat.com

 
กลับขึ้นบน