พระพุทธรูปสำคัญภายในวัด 5369
หน้าแรก > หมวด : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร | เขียนโดย : พมป. | แก้ไขล่าสุด : 2014-08-17 03:37:56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    พุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานที่หอพระพุทธไสยยาสน์ "หอพระนอนหรือหอพระพุทธไสยาสน์ เป็นสถานที่จำพรรษาขอพระอรหันต์ ๕ รูป ที่ได้มาบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุพนม นอกเขตพุทธวาส ใกล้สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ และพระพุทธบาทจำลอง กล่าวกันว่า ก่อนที่จะนำพระอุรังคธาตุเข้าประดิษฐานในอูบมุงภูกำพร้านั้น บริเวณนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุมาก่อน ด้านทิศเหนือขององค์พระธาตุพนม
 
    "พระพุทธมหามุนีศาสดา " พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ปางมารวิชัย พุทธลักษณะพระศาสดา หล่อด้วยโลหะปิดทอง ขนาดหน้าตัก ๑๑๘ นิ้ว สูง ๕ เมตร ออกแบบโดย อาจารย์สุพร ชนะพันธ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีพิธีเททองหล่อ ที่สนามหน้าอาคารเทพรัตน์ วัดพระธาตุพนม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่หน้าวัดพระธาตุพนม จนกว่าศาลาเฉลิมพระเกียรติ สร้างชั้นที่๑ เสร็จจึงได้อัญเชิญจากหน้าวัดมาประดิษฐานที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึง พ.ศ.๒๕๖๐ ในช่วงเดือน มกราคม ได้มีพิธีลงรักปิดทองใหม่ จวบจนปัจจุบันนี้ 

 

 

ข้อมูลโดย

พระครูพนมปรีชากร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม

กลับขึ้นบน