พิธีฉลองสัญญาบัตร-พัดยศและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบได้บาลี 1058
หน้าแรก > หมวด : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร | เขียนโดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2014-07-06 00:09:43

พิธีฉลองสัญญาบัตร-พัดยศและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบได้บาลีสนามหลวง
ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครพนมสอบได้ในสำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนมและสำนักเรียนอื่นๆ
และเคยศึกษาในจังหวัดนครพนม ไปศึกษาต่อที่สำนักเรียนอื่น ประจำปี 2557
ณ วัดพระธาตุพนม  ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ในวันจันทร์  ที่  11  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.2557

1. ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิ๊กที่นี่เลย
2. ดาวน์โหลดโครงการ คลิ๊กที่นี่เลย

หลักฐานการขอเข้ารับทุน
พระภิกษุ-สามเณรผู้ที่ขอเข้ารับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้.-
1. สำเนาใบประกาศ ผลการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๗
2. สำเนาหนังสือสุทธิ ทุกหน้า
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. กรณีมีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น ๆ ต้องหลักฐานที่เคยศึกษาในจังหวัดนครพนม
กลับขึ้นบน