ทำเนียบพระมหาเปรียญภายในวัดพระธาตุพนม 2974
หน้าแรก > หมวด : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร | เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ นารีนุช | แก้ไขล่าสุด : 2014-03-31 11:20:39

ทำเนียบพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค

พระศรีวิสุทธิเมธี
 
พระมหาเลอเดช วรวํโส
 
พระมหาเดชาชัย  สุมโนภาโส
 
 
พระมหาจักรพงษ์ วรวํโส พระมหายุทธนา วรชโย  

 

ทำเนียบพระมหาเปรียญธรรม ๘ ประโยค

 

 

พระมหาธนวัฒน์ วฑฺฒนเมธี   สามเณรสุบัน  สีเสน

 

ทำเนียบพระมหาเปรียญธรรม ๗ ประโยค

พระมหารุ้ง ธีรวโร
 
พระมหาธนเทพ ขนฺติโก
 
พระมหาศักดา วรฏฺฐานิโย
 
   
พระมหาศรัญญู  อุทยวโร    

ทำเนียบพระมหาเปรียญธรรม ๖ ประโยค

พระมหารุ้ง ธีรวโร
 
พระมหาธนเทพ ขนฺติโก
 
พระมหาศักดา วรฏฺฐานิโย
 
   
พระมหาศรัญญู  อุทยวโร    

ทำเนียบพระมหาเปรียญธรรม ๕ ประโยค

พระมหารุ้ง ธีรวโร
 
พระมหาธนเทพ ขนฺติโก
 
พระมหาศักดา วรฏฺฐานิโย
 
   
พระมหาศรัญญู  อุทยวโร    

ทำเนียบพระมหาเปรียญธรรม ๔ ประโยค

พระมหารุ้ง ธีรวโร
 
พระมหาธนเทพ ขนฺติโก
 
พระมหาศักดา วรฏฺฐานิโย
 
   
พระมหาศรัญญู  อุทยวโร    

 

ทำเนียบพระมหาเปรียญธรรม ๓ ประโยค

พระมหาทิพย์  ถิรจิตฺโต
 
พระมหาปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ
 
สามเณรฤทธิชัย  พรหมพินิจ
 
   
สามเณรอนุพงษ์  แสนสุพรรณ์    
กลับขึ้นบน