ทำบุญ "ห่มผ้าพระธาตุพนม" 5115
หน้าแรก > หมวด : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร | เขียนโดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2013-10-03 21:31:19

ทำบุญ "ห่มผ้าพระธาตุพนม"

 

ประเพณีการห่มผ้าพระธาตุพนมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระธาตุพนม ได้เข้าสักการ พระมารวิชัยศาสดา พระประธาน ณ พระวิหารหอพระแก้ว เสร็จแล้วพระราชดำเนินไปยังองค์พระธาตุพนม เพื่อสักการะองค์พระธาตุพนม ถวายผ้าแพร สีชมพู ห่มองค์พระธาตุพนม และถวายต้นดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง บูชาพระธาตุพนม ในกาลครั้งนี้ด้วย

อานิสงส์การถวายผ้า เพื่อเป็นพุทธบูชา 

อานิสงส์หรือผลบุญที่พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาจะได้รับจากการทำบุญด้วยการถวายผ้า พอจะประมวลมาได้ดังนี้

๑.   เกิดบนสวรรค์ มีผิวพรรณงดงาม มีทรัพย์สมบัติน่ายินดีพอใจ
๒.   ได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
๓.   จักเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งทองคำ
๔.   ทำให้เป็นผู้บริบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์..... อ่านต่อได้
๕.   ผู้ถวายผ้าแด่พระสงฆ์จะไม่ไปสู่ทุคติ
๖.   ผู้ถวายผ้าแก่พระสงฆ์ย่อมได้รับ อานิสงส์ผลบุญ 8 ประการ

      ๖.๑. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีผิวพรรณดังทอง
      ๖.๒. ปราศจากธุลี(ปราศจากไฝฝ้า)
      ๖.๓. มีรัศมีผ่องใส
      ๖.๔. มีตบะ
      ๖.๕. มีร่างกายมีผิวเกลี้ยงเกลา  เมื่อข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ
      ๖.๖. ก็มีผ้าสีขาว    ๑๐๐,๐๐๐     ผืน
      ๖.๗. มีผ้าสีเหลือง   ๑๐๐,๐๐๐    ผืน
      ๖.๘. มีผ้าสีแดง      ๑๐๐,๐๐๐    ผืน

ข้อแนะนำ

๑. ใช้ผ้าในการห่มพระธาตุพนม ใช้ผ้า ๑ ม้วน ความยาว ๖๐ หลา เพราะเจดีย์องค์พระธาตุพนมกว้างด้านละ ๑๒.๓๓ เมตร
๒. สีของผ้าใช้สีประจำวันเกิดของตน สีที่ชอบ หรือ สีประจำวันเกิดขององค์พระธาตุพนม คือ สีแดง
๓. การเขียนชื่อลงในผ้าควรเขียนที่มุมผ้า หรือวิธีอื่นๆ เพื่อเวลานำผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นจะได้สวยงามและเป็นประโยชน์แก่วัดต่อไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 08 2843 3340

กลับขึ้นบน