แนะนำสถานที่ภายในวัดพระธาตุพนม 3000
หน้าแรก > หมวด : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร | เขียนโดย : พระปลัดชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2013-09-30 07:25:52

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในวัดพระธาตุพนม

พระธาตุพนม : เป็นเจดีย์ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหัวอก) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๘ เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งโขงและทั่วโลก เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีวอก ประจำวันเกิด วันอาทิตย์ ผู้ที่มานมัสการองค์พระธาตุพนม ขอพร ให้อยู่เย็นเป็นสุข รวมทั้งขอลูกสำหรับท่านที่มีบุตรยากซึ่งผู้ที่ขอนั้นได้ผลทุกคนไป
เครื่องสักการะ : ธูป 6 ดอก, เทียน 2 เล่ม, พวงมาลัย, ดอกไม้, ผ้าสีแดง, น้ำอบไทย, ข้าวเหนียวปิ้ง, ข้าวพอง

คำบูชาพระธาตุพนม
ปุริมายะ , ทักขิณายะ, ปัจฉิมายะ , อุตตะรายะ , เหฏฐิมายะ , อุปะริมายะ ทิสายะ, กะปะณะคิริสะมิง ปัพพะเต มหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ
คำไหว้ยอด
เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

กลับขึ้นบน