ร่วมทำบุญกับวัดพระธาตุพนม 29
หน้าแรก > หมวด : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร | เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2013-03-19 23:08:34

ร่วมทำบุญกับวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

ผ่านทางธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยเทศโก้โลตัส  ธาตุพนม

เลขที่บัญชี  885-0-01882-7

ชื่อบัญชี  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร

1. ให้แจ้งรายละเอียดการโอน คือ จำนวนเงิน  วันที่  เวลา  หรือสำเนาสลิปมาทาง 
อีเมล์  watthat.com@gmail.com / watthat.com@hotmail.com
หรือติดต่อ โทร. 08 2843 3340

กลับขึ้นบน