วันบุรพาจารย์รำลึก ประจำปี ๒๕๕๘ 1947
หน้าแรก > หมวด : ปฏิทินงานวัดพระธาตุพนม | เขียนโดย : PMplod cw | แก้ไขล่าสุด : 2015-09-29 16:55:50

งานบุรพาจารย์รำลึก ประจำปี ๒๕๕๘

 

กำหนดการ

ด้วยงานวันบุรพาจารย์รำลึก เป็นงานที่คณะสงฆ์วัดพระธาตุพนม ได้ถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์วัดพระธาตุพนม และข้าโอกาสวัดพระธาตุพนม  ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแก่บุรพาจารย์ทั้งหลาย  และเพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้ยืนยาวสืบไป  วัดพระธาตุพนม  จึงจัดให้มีงานวันบุรพาจารย์รำลึกขึ้น  เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้วางกำหนดการไว้ดังนี้

         วันพุธ  ที่  ๒๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตรงกับวันขึ้น  ๘  ค่ำ เดือน  ๑๑

เวลา  ๐๘.๓๐  น.         พระภิกษุ  สามเณร  ศิษยานุศิษย์  พร้อมกันที่ศาลาตรีมุข-กาญจนาภิเษก  วัดพระธาตุพนม  ไหว้พระ  สวดมนต์

                เวลา  ๐๙.๐๐   น.         พระเทพวรมุนี   เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จุด  ธูป เทียน 
                                                บูชาบุรพาจารย์

                เวลา  ๐๙.๒๐  น.          พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จุด ธูป เทียน
                                                บูชาพระรัตนตรัย

                                             - ไหว้พระ อาราธนาพระปริตร

                                             - พระสงฆ์สมณศักดิ์  ๑๒  รูป  สวดพระพุทธมนต์

                                             - พระสงฆ์สมณศักดิ์  ๓๐  รูป  รับทักษิณานุประทาน

                เวลา  ๑๐.๐๐   น.         พระเทพวรมุนี จุดเทียนส่องธรรม

                                             -  อาราธนาธรรม

                                             - แสดงพระธรรมเทศนา  ๑  กัณฑ์   โดย   พระเทพวิสุทธิโมลี    
                                                รองเจ้าคณะภาค ๑๐ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพ ฯ 

                                             - ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม

                                             - กรวดน้ำ รับพร

                เวลา  ๑๑.๐๐   น.         ถวายภัตตาหารเพล  แด่พระภิกษุสามเณร ประมาณ  ๔๐๐  รูป    
                                                พระภิกษุ   สามเณร   ทั้งนั้นอนุโมทนา  เป็นอันเสร็จพิธี

กลับขึ้นบน