พระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ 2117
หน้าแรก > หมวด : ปฏิทินงานวัดพระธาตุพนม | เขียนโดย : PMplod cw | แก้ไขล่าสุด : 2015-09-29 16:50:01

กำหนดการ

พิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๘

*********************

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อให้งานพระราชพิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้วางกำหนดการไว้ ดังนี้

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒

                เวลา ๐๙.๐๐ น.     ตั้งองค์พระกฐินพระราชทาน ณ ศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษก

                                                วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

                เวลา ๑๘.๓๐ น.     ประธาน แขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

                เวลา ๑๙.๐๐ น.     ประกอบพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน

                                                ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                                พิธีกรอาราธนาศีล

                                                ประธานสงฆ์ให้ศีล

                                                พิธีกรอาราธนาพระปริตร

                                                พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

                                                แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย

                                                ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

                                                พระสงฆ์อนุโมทนา

                                                ประธานกรวดน้ำ รับพร กราบลาพระรัตนตรัย

                                                ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าภาพ

                                                เป็นเสร็จพิธี

                เวลา ๒๐.๐๐ น.     ชมการแสดงมหรสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๘

                เวลา ๐๘.๐๐ น.     แขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

                เวลา ๐๙.๐๐ น.     แห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน มายังวัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

                เวลา ๑๐.๐๐ น.     ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

                                                                ประธานมาถึงบริเวณพิธี

                                                                รับผ้าไตรจีวรพระราชทานที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

                                                                วางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระเถระ รูปที่ ๒

                                                                จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                                                ยกผ้าห่มพระประธานมอบให้ไวยาวัจกร

                                                                อุ้มผ้าไตรหันหน้าไปทางพระประธาน

                                                                กล่าว นโม ตัสสะ ฯ ๓ จบ

                                                                หันหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายพระกฐินพระราชทาน

                                                                เมื่อพระสงฆ์รับสาธุแล้วจึงวางบนพานแว่นฟ้า

                                                                ยกประเคนรูปที่ ๒

                                                                ประเคนเทียนพระปาฏิโมกข์

                                                                กลับไปนั่งเก้าอี้

                                                                พระสงฆ์ทำอุปโลกน์กรรม

                                                                ประธานประเคนบริขารที่พระราชทานทั้งหมด

                                                                ผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายไทยธรรม

                                                                ประธานกล่าวคำปราศรัยขอบคุณ

                                                                เจ้าหน้าที่ประกาศรายรับ-จ่าย และยอดเงินถวายวัด ถวายสงฆ์

                                                                พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพร

                                                                ประธานกรวดน้ำ

                                                                เสร็จพิธี

            เวลา ๑๑.๐๐ น.                     ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสามเณร ประมาณ ๓๐๐ รูป พระภิกษุสามเณร ทั้งนั้นอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

กลับขึ้นบน