กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ 1816
หน้าแรก > หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์และบทความทั่วไป | เขียนโดย : PMplod cw | แก้ไขล่าสุด : 2015-10-24 03:04:13

นักธรรมชั้นตรี
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ
วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย


นักธรรมชั้นโท-เอก
วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม
วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ
วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย


ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย

กลับขึ้นบน