พระอุโบสถ 2966
หน้าแรก > หมวด : สถานที่ภายในวัดพระธาตุพนม | เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 13:25:34

พระอุโบสถ

กลับขึ้นบน