สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม 2760
หน้าแรก > หมวด : สถานที่ภายในวัดพระธาตุพนม | เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 20:24:06

สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม

กลับขึ้นบน