ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 2816
หน้าแรก > หมวด : สถานที่ภายในวัดพระธาตุพนม | เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 20:22:20

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

กลับขึ้นบน