ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 2977
หน้าแรก > หมวด : สถานที่ภายในวัดพระธาตุพนม | เขียนโดย : พ.ป.ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ | แก้ไขล่าสุด : 2013-03-29 13:22:20

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

กลับขึ้นบน